Stečaj podjetja

Podjetje sem ustanovil pred dvajsetimi leti, ko smo še verjeli, da bo Slovenija postala druga Švica. Država se je takrat lepo razvijala, tudi vlaganja tujcev so bila v polnem razmahu, zato je kazalo dobro. Nihče od tistih, ki smo takrat ustanavljali podjetja, ni mislil na to, da bo dve desetletji potreben stečaj podjetja, saj se bodo poslovne prakse povsem spremenile, ekonomsko okolje pa bo dejansko postalo nevzdržno. In kakšna je moja zgodba?

Stečaj podjetja, ker je bilo premajhno

Začel sem kot povsem majhen obrtnik, pri delu mi je pomagala žena, včasih pa tudi sin. Šlo nam je dobro in počasi smo podjetje širili – kupovali stroje in zaposlovali ljudi. Dela je bilo dovolj, vse več je bilo naročnikov med večjimi podjetji, med posamezniki pa čedalje manj, in v ponos nam je bilo, da nudimo svoje usluge tudi za blagovne znamke, ki se že slišijo dobro oziroma so vsem znane. Seveda je bilo potrebno proizvodnjo še bolj povečati in najel sem kredit za gradnjo, kar ni bilo prav nobena težava, saj je bil moj kapital dober. Tako sem pred desetimi leti s svojo družino živel zares dobro. Podjetje je zaposlovalo 18 ljudi in bilo uspešno, marsikaj smo si lahko privoščili.

Finančna kriza je nato prinesla stečaj podjetja, ki je bilo naš velik naročnik. Ker smo delali zgolj še za tri velike stranke, se je to kar dobro poznalo, vendar nisem hotel odpuščati. S preostalima dvema strankama sem se hotel dogovoriti za večjo količino naročil. Z enim podjetjem je šlo, drugo pa se je odločilo, da bo raje naročalo iz Srbije, kjer je ceneje, in nas zapustilo. Da me ne bi doletel stečaj podjetja, sem bil sedaj nekaj ljudi vendarle primoran odpustiti. Naročnik, ki je ostal, pa je v kratkem tudi podal nove zahteve – še večja naročila. Vse lepo in prav, a naša kapaciteta je bila premajhna. Premalo ljudi,premalo strojev, premalo prostora, banka pa ni hotela ničesar kreditirati, saj sem še vedno odplačeval kredit za prejšnjo gradnjo proizvodnje. In to me je nazadnje pripeljalo v stečaj podjetja. Ker nisem mogle zagotoviti zadostne proizvodnje, je odšel še tretji naročnik. In ne morem kaj, da se ne bi jezil nad državo in bankami – če bi mi dali kredit, bi lahko še vedno delali, ponovno zaposlili ljudi in imeli dovolj naročil.

Leave a Reply