Projektiranje in priprava gradbene dokumentacije

Razmišljate o gradnji svojega lastnega doma, v katerem bo imela vaša družina dovolj prostora za srečno življenje? Če ste že srečni lastnik gradbene parcele, ste si v mislih že neštetokrat zamislili dvoj dom in na papir skicirali množico svojih želja, potem je čas za projektiranje in pripravo vse dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerim boste še korak bliže svoji novi sreči.

Projektiranje in priprava gradbene dokumentacije sta kompleksno delo, pri katerem se bo projektant vsekakor trudil, da bi šlo vse po vaših željah in načrtih, a potrebno se je zavedati, da gradbeno projektiranje ne more nikomur ustreči prav v vsem. Preden se projektiranje prične, se s projektantom dobro pogovorite o svojih željah in pričakovanjih. Povejte mu, kakšen dom si želite in kje pričakujete od njega najbolj domiselne rešitve, prav tako pa se zavedajte omejitev – projektiranje ni podvrženo zgolj tehničnim zahtevam, temveč mora upoštevati tudi urbanistične smernice posameznega okolja, v katerem boste gradili. Preden si izoblikujete jasno predstavo svoje sanjske hiške, se torej velja pozanimati o tem, kakšna gradnja je na posameznem področju sploh mogoča.

Znotraj zakonov in pravilnikov se lahko nato začne projektiranje, za katerega stranke pogosto mislijo, da obsega bolj kot ne zgolj izris sten nepremičnine, a razmisliti je potrebno še o marsičem. S projektantom torej ves čas projektiranja dobro sodelujte, saj bo potrebno poskrbeti tudi za primerno načrtovanje vodovoda, elektrike, kanalizacije in podobno – in to je potrebno prilagajati načrtovani notranji razporeditvi. Še bolj pomembno pa je, da ste vključeni v projektiranje zaradi izbire materialov, saj lahko tudi ti marsikaj spremenijo.

Celostno projektiranje je seveda v veliki meri odvisno tudi od dovoljenj in zahtev, ki jih za gradnjo nepremičnine postavljajo na primer elektro distributer, dobavitelj zemeljskega plina, cestno podjetje in drugi, s katerimi je potrebno uskladiti gradnjo zaradi logistične povezanosti in okoljske sprejemljivosti vašega doma. Za gradbeno dovoljenje je namreč potrebno pripraviti kar zajetno projektno dokumentacijo, pri kateri je nujno, da investitor in projektant sodelujeta – še zlasti, če želite priti do gradbenega dovoljenja čim hitreje.

Leave a Reply