Svetovanje na področju prava mora biti kvalitetno ter hitro

Živimo v času, ko ima že skoraj vsak svoje podjetje, s tem pa tudi veliko stvari, za katere ne ve natanko, kako bi jih razrešil. V takem primeru lahko rešitev poiščemo sami ali pa se obrnemo na strokovnjake, ki nam bodo vedno in povsod za vsako zadevo znali svetovati. Pogosto potrebujemo t. i. pravno svetovanje.

Pravno svetovanje lahko dobimo že s pomočjo spleta. Na spletnih straneh je namreč predstavljeno veliko podjetij, ki se ukvarja s pravnim svetovanjem, poleg številnih drugih dejavnosti. V ta namen imajo zaposlene ljudi, ki imajo na področju prava ter pravnega svetovanje dolgoletne izkušnje.

Unija je npr. podjetje, ki se poleg računovodskih storitev in še marsikaj drugega ukvarja tudi s pravnim svetovanjem. Njihovo svetovanje na področju prava je eno od najboljših svetovanj v Sloveniji, saj ima podjetje zaposlene strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami.

Pravno svetovanje v podjetju Unija zajema več področij, in sicer gospodarsko pravo, delovnopravno področje, stvarnopravno področje, insolvenčne postopke …

V okviru gospodarskega prava se ukvarjajo s statusnopravnimi vprašanji glede delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, drugih pravnoorganizacijskih oblik … Ukvarjajo se s statusnimi preoblikovanji, ukvarjajo se s pripravo splošnih aktov ter pogodb, ukvarjajo se s prodajo poslovnih deležev,  likvidacijo družb … Delovnopravno področje zajema pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava, pripravo pogodb o zaposlitvi ter drugih oblik dela, izdelavo internih aktov ter tudi pravilnikov, izvedbo postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih, komunikacijo s sindikati, zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih, zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela … Na stvarnopravnem področju pa se podjetje lahko pohvali s svetovanjem pri prometu z nepremičninami, s pripravo prodajne, menjalne, darilne, izročilne in druge vrste pogodb o razpolaganju z nepremičninami, z vpisom v zemljiško knjigo, s svetovanjem v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev na nepremičninah, z urejanjem najemnih razmerij …

Unija je torej podjetje, ki ponuja marsikaj. Stranke, ki so že kdaj potrebovale njihove usluge, so z njihovim delom nadvse zadovoljne, zato je Unija pravi naslov tudi v primeru, če potrebujemo svetovanje s področja prava.

Leave a Reply