Je uporaba poslovnih žigov obvezna?

Danes se bomo osredotočili na poslovne žige oziroma štampiljke. Še ne dolgo nazaj je bila uporaba poslovnih štampiljk oziroma žigov obvezen del poslovanja, saj je bila dokaz resnične identifikacije podpisanega na dokumentu. Če je bila včasih obvezni del vsake sklenjene pogodbe ali dokumenta pa so se dandanes stvari spremenile, v nadaljevanju lahko preberete kako.
Dandanes uporaba žiga ali štampiljke na poslovnih dokumentih in pri sklenjenih pogodbah ni več obvezna, je pa še vedno uveljavljena praksa. Zakaj? Nekaj pripomoreta seveda navada in tradicija, toda ne gre samo za to, še vedno se jo smatra kot del, ki dokumentu daje verodostojnost, kar je pozitivno tako za podjetje, saj poveča občutek zaupanja, kot tudi za stranke, da se počutijo bolj varne. Poleg tega, pa prispeva še h celostni grafični podobi podjetja, kar daje podjetju še dodaten ugled. Ker uporaba žigov ni več obvezna je dovolj podpis, marsikdo pa vseeno zahteva, da na mestu, kjer je v dokumentu predvidena uporaba žiga, zapiše izjavo, da ne uporablja žigov in se pod to izjavo tudi podpiše.
V kolikor se je vaše podjetje odločilo, da nadaljuje z uporabo žigov, naj to uredi v internem aktu. Svetujemo pa vam tudi, da vodite evidenco oseb, ki so pooblaščene za uporabo teh štampiljk, da ne pride do zlorab. V kolikor ste se odločili, da z uporabo žigov nadaljujete, vas moramo obvestiti, da morate žige potem uporabljati vedno in povsod in samo sem in tja. Predlagamo vam, da daste štampiljko v izdelavo po registraciji podjetja, da ne bi prišlo do komplikacij in dodatnih stroškov, na štampiljko pa se ponavadi napiše ime podjetja, sedež ter naslov, ter logo podjetja v kolikor ga imate. V kolikor bo vaša štampiljka nastopala kot neke vrste vizitka, pa vam predlagamo, da dodate še naslednje podatke: davčna številka, matična številka, kontaktni podatki kot je recimo telefonska številka ali e-naslov, in pa vsekakor naslov spletne strani podjetja.

Leave a Reply