Aquafix separatorji za onesnaženo odpadno vodo

AQUAFIX separator

Separatorji so naprave za obdelavo onesnažene odpadne vode. Običajno so narejeni iz jekla ali betona (lahko pa tudi iz drugih materialov – na primer iz odpornih umetnih mas, ki imajo nižjo težo, zato je vgradnja lažja), v njih pa se steka odpadna voda iz raznih površin in obratov. Iz nje mora nato separator odstraniti vse onesnaževalce, preden nato voda lahko varno steče naprej v vodni krog. Zaradi tega je pomembno, da separatorji dobro opravijo to nalogo in da so čim bolj kakovostni, kot to velja na primer za modele Aquafix: https://www.hauraton.hr/hr/drenaza/aqua/aquafix/index.php 

Kakovostni in vzdržljivi separatorji 

Separatorji iz serije Aquafix zelo dobro obdelajo in očistijo vso onesnaženo odpadno vodo. Kot si lahko preberete na povezavi (https://www.hauraton.hr/hr/drenaza/aqua/aquafix/index.php), je takšne naprave nujno vgraditi povsod, kjer obstaja nevarnost, da je površinska ali odpadna voda, ki se steka iz neke površine ali objekta, močno onesnažena z olji, maščobami, bencinom, mastmi in drugimi podobnimi snovmi.

Takšne snovi namreč veljajo za ene najbolj nevarnih onesnaževalcev vode, zato je zelo pomembno, da je vsa onesnažena odpadna voda pred iztokom primerno obdelana s pomočjo separatorja. Ravno zaradi tega pa se splača izbrati model, kakršen je Aquafix, saj ta omogoča odlično obdelavo vode, hkrati pa je tudi zelo vzdržljiv, zaradi česar ima dolgo življenjsko dobo. Zaradi tega so takšni modeli vgrajeni na številnih bencinskih servisih, v številnih avtomehaničnih delavnicah, avtopralnicah, na mnogih avtocestnih postajališčih ter še marsikje drugje, kjer se pojavi potreba po obdelavi odpadne vode. 

Kakšen model separatorja izbrati? 

separator

 Obstaja več različnih modelov takšnih naprav, med katerimi je možno izbirati. Tako so vam na voljo: 

  • Aquafix koalescentni separator serije G, ki je narejen iz odprnega jekla ter ki ima vgrajen tudi usedalnik, na voljo pa so tudi modeli z bypassom ali povečanim bypassom; 
  • betonski separator serije P v različnih izvedbah (koalescentni, maščobni, z usedalnikom, z bypassom, pravoktna izvedba in različne druge možnosti); 
  • koalescentni ali maščobni betonski separator serije H v več možnih izvedbah; 
  • model AquafixPark serije P, ki je narejen iz PE umetne mase – gre za koalescentni separator z usedalnikom, ki ima lahko vgrajeno tudi komoro za črpalko; 
  • separator Aquafix serije H, ki je narejen iz PP umetne mase. 

Kateri bi bil najbolj primeren za vas, je odvisno od tega, za kam bo naprava vgrajena, pa tudi od tega, koliko je na voljo prostora za vgradnjo in s kakšnim namenom jo boste vgradili. Več o takšnih napravah in lastnostih posameznih modelov pa lahko najdete na že omenjenem spletnem naslovu https://www.hauraton.hr/hr/drenaza/aqua/aquafix/index.php